Rada Europejskiego Banku Centralnego (ECB) na czwartkowym posiedzeniu postanowiła podwyższyć stopy procentowe o 0,25 pkt. baz. Stopa operacji repo ECB wzrosła do poziomu 1,25%. W takiej samej skali podwyższono stopę kredytu oraz stopę depozytu w banku centralnym do poziomu odpowiednio 2,00% oraz 0,50%.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu prezes ECB, J.-C. Trichet powiedział, że Rada nie zdecydowała czy decyzja o podniesieniu stóp procentowych była pierwszą w cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej. Jednocześnie zaznaczył, że ECB będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności cenowej w średnim terminie.

Decyzja rady EBC dot. poziomu stopy repo była zgodna z powszechnymi oczekiwaniami, inaczej niż sądziliśmy w bazowym scenariuszu zdecydowano o utrzymaniu różnicy pomiędzy stopą kredytową a depozytową banku centralnego na dotychczasowym (obniżonym w warunkach kryzysu finansowego) poziomie, co było zapewne efektem niechęci dla zbyt silnego zaostrzenia polityki pieniężnej, szczególnie w warunkach wciąż trudnej sytuacji finansowej sektora bankowego krajów peryferyjnych. Treść komunikatu okazała się zbliżona do oczekiwań, tj. w komunikacie utrzymano sformułowania, które wskazują na możliwość dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej w miesiącach kolejnych („ścisłe monitorowanie”, niski poziom stóp procentowych), jednocześnie jednak nie użyto żadnych sformułowań zapowiadających podwyżkę stóp już na najbliższym posiedzeniu, a podczas konferencji prasowej prezes Trichet nie wzmacniał oczekiwań na silniejszą skalę podwyżek stóp w średnim okresie, stwierdzając, że Rada nie zdecydowała czy kwietniowa podwyżka jest początkiem cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się silny wzrost cen surowców i presję na dalszy wzrost wskaźnika inflacji w warunkach relatywnie stabilnych danych makroekonomicznych ze sfery realnej wciąż bardzo prawdopodobna jest kolejna podwyżka stóp w skali 25 pkt. baz. na posiedzeniu lipcowym. W naszej ocenie po podwyżce o 25 pkt. baz. na przełomie II i III kw. stopy procentowe pozostaną już na poziomie 1,50% do końca br. przy narastających ryzykach także dla globalnego wzrostu gospodarczego z tytułu rosnących cen surowców, a jednocześnie obecnie braku silnego wzrostu ryzyk wystąpienia efektów drugiej rundy, które dodatkowo przy ryzykach sfery realnej także będą obniżać się. Z drugiej strony przeciwko zbyt silnej skali podwyżek stóp przemawia trudna sytuacja gospodarcza w tzw. krajach peryferyjnych, na które podwyżki stóp wpłyną silniej negatywnie przez efekt stopy procentowej w gospodarce jak również efekt dla finansów publicznych wyższego kosztu finansowania (w sytuacji koniecznych dostosowań fiskalnych).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym.

Źródło nieznane