Opiekę medyczną spółka świadczy poprzez: 12 własnych placówek ambulatoryjnych, dwie placówki nocnej i świątecznej opieki medycznej, trzy pracownie diagnostyki obrazowej oraz sieć ponad 300 placówek współpracujących na terenie całego kraju.