Oferta konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua o wartości 1,38 mld zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę ok. 34 km drogi ekspresowej S8 z Sieradza do Łaska, poinformowała spółka w komunikacie.

„W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na 'Budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00' za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua (Lider) i Dragados, Madryt (Partner)" – czytamy w komunikacie.

Wartość umowy wynosi 1.388.807.374,68 zł brutto. Szacowany udział Pol Aqua w konsorcjum wynosi ok 50 proc., podano również.

Spółka budowlana Pol-Aqua miała 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 14,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 150,92 mln zł wobec 222,71 mln zł rok wcześniej.