Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu 2011, po uwzględnieniu czynników sezonowych, niespodziewanie wyniosła 6,9 proc. wobec 7,0 proc. w sierpniu - poinformował w czwartek Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 7,0 proc.

Liczba osób poszukujących pracy spadła we wrześniu o 26 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. To już 27. miesiąc jej spadku.

Analitycy spodziewali się we wrześniu spadku liczby osób poszukujących pracy o 8 tys., po spadku w sierpniu o 9 tys., po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,92 mln wobec 2,95 mln poprzednio.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 2,796 mln wobec 2,945 mln poprzednio - podał urząd pracy. Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,6 proc. wobec 7,0 proc. w sierpniu.