"Od 28 października do 10 listopada 2011 r. będą trwały zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe na akcje spółki. Nowa emisja akcji skierowana jest do podmiotów posiadających prawa poboru akcji serii K oraz do dotychczasowych akcjonariuszy spółki. W ramach emisji oferowane jest 50 mln akcji serii K po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję" – czytamy w komunikacie spółki.

Jedna dotychczasowa akcja dawała jedno prawo poboru, natomiast 1,40026992 praw poboru będzie uprawniać do zapisania się na 1 akcję nowej emisji. Według informacji firmy, dwaj znaczący akcjonariusze spółki, tj. Galiver Ltd. oraz PBG (obecnie odpowiednio 18,7-proc. oraz niemal 14-proc. udział w kapitale zakładowym) - złożyli spółce oświadczenia o woli realizacji posiadanych praw poboru i objęcia odpowiednio 9.349.003 oraz 6.590.382 akcji serii K. CP Energia podała, że od 28 października do 7 listopada 2011 roku planowane jest notowanie na GPW prawa poboru akcji serii K.

„Oddzielenie praw poboru od akcji miało miejsce w dniu 5 sierpnia 2011 roku" - czytamy dalej.

Harmonogram oferty przewiduje, że przydział akcji oferowanych - dotyczy zapisów podstawowych i dodatkowych - nastąpi 22 listopada. „Ewentualne przyjmowanie zapisów na akcje, na które nie złożono zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi od 23 do 24 listopada, a przydział tych akcji 25 listopada" - czytamy w harmonogramie.

Środki pozyskane z emisji nowych akcji CP Energia planuje wykorzystać głównie na budowę infrastruktury dystrybucyjnej gazu ziemnego, rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BZ WBK.

Reklama

"Emisja akcji naszej spółki przypada na trudne czasy rynkowe, czego mamy świadomość. Jest jednak elementem szerszego planu rozwoju i zmian, jakie przeprowadzamy w Grupie i o których zdecydowali akcjonariusze, w momencie połączenia CP Energia z KRI. Jestem przekonany, że nasi akcjonariusze wierzą w ten plan. Biorąc pod uwagę obecną wycenę giełdową naszych akcji, liczymy w szczególności na zainteresowanie emisją ze strony większych inwestorów. Płynność giełdowego obrotu naszych akcji jest ograniczona, a emisja daje im możliwość zaangażowania większych środków w naszą spółkę" - powiedział prezes spółki Mariusz Caliński, cytowany w komunikacie.