Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) miał 24,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2011 roku wobec 14,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 67,21 mln zł wobec 65,39 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 27,52 mln zł wobec 28,33 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku bank miał 52,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 51,17 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2011 roku bank miał 52,61 mln zł zysku netto wobec 45,98 mln zł zysku rok wcześniej.