W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 2,4 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 5,6 proc., podano także.