Cena docelowa walorów CCC została obniżona. Obecnie szacunki analityków wskazują, że akcje CCC warte są 54 zł, podczas gdy poprzednie wycena wynosiła 66 zł

Raport został wydany przy rynkowej cenie akcji obuwniczej spółki na poziomie 46,5 zł.

„Po bardzo dobrym sprzedażowo październiku (wzrost o 11,2% r/r) i listopadzie (18,3% r/r) zapowiada się rekordowy kwartał pod względem zysku netto (wzrost o 61% r/r). Przez cały 2011 spółka nie zachwycała raportowanymi wynikami ani pod względem sprzedaży ani pod względem wyników, jednak w 4Q 2011 NG2 odrobi naszym zdaniem część zysku straconą przez ciepły wrzesień w 3Q 2011. Szacujemy, że po listopadzie spółka ma już około 125 mln PLN zysku netto, grudzień zwykle nie dodaje do wyniku, jednak ze względu na przesunięcie sprzedaży kolekcji zimowej na końcówkę roku 2011 szacujemy, że grudzień doda jeszcze kilka mln PLN zysku netto. W sumie prognozujemy, że spółka zakończy 2011 z wynikiem na poziomie 130,5 mln PLN (wzrost o 31% r/r na poziomie porównywalnym), co oznacza PE 2011 na poziomie 13,7x czyli z –10% dyskontem do spółek z GPW. Wyniki NG2 są w okresie spowolnienia lepsze od innych spółek z branży, dlatego ze względu na niepewny 2012 jest to naszym zdaniem najlepszy detalista z sektora reprezentowanego na GPW. Ze względu na słabszy sprzedażowo od oczekiwanego 2011 i słaby PLN obniżamy nasze prognozy, jednak przecena akcji spółki była naszym zdaniem za głęboka, podtrzymujemy rekomendację kupuj z ceną docelową 54,0 PLN na akcję” – napisano w raporcie DI BRE.