Najlepszym technikum w województwie zostało Publiczne Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.

Ranking po raz czternasty przygotowały: miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita".

Kapituła rankingu pod uwagę brała: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. Po raz pierwszy w przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Drugie miejsce wśród liceów w woj. opolskim zajęło Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, a trzecie - Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu.

Drugie miejsce wśród techników w woj. opolskim zajęło Publiczne Technikum nr 5 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, a trzecie - Publiczne Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.