Na rynku obligacji skarbowych i kontraktów IRS początek tygodnia przyniósł wyraźny spadek rentowności. Kluczowym wydarzeniem dnia była publikacja krajowych danych nt. produkcji przemysłowej w lutym.

Jak się okazało tym razem rynek otrzymał pozytywny sygnał, gdyż dynamika produkcji była niższa niż się spodziewano – wzrost wyniósł 4,6% r/r wobec oczekiwanych około 9,0%. Nieco silniejszy był również spadek cen producentów – 6,3% r/r wobec oczekiwanych 6,7%. Naszym zdaniem jednak te dane nie równoważą negatywnego wpływu ze strony wysokiej inflacji w lutym i w efekcie wzrostu tegorocznej ścieżki inflacyjnej. Oczekiwania rynkowe na ewentualne obniżki stóp procentowych w Polsce pod koniec roku mogłyby ewentualnie odżyć w sytuacji silniejszej aprecjacji złotego. Wydaje się, że warunkami koniecznymi musiałyby być przynamniej spadek kursu EUR/PLN poniżej 4,00 i jednoczesne spowolnienie dynamiki PKB poniżej 2,5%.

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podczas środowej aukcji zaoferuje obligacje serie DS1021 o wartości 1,0-2,5 mld PLN. Wielkość podaży jest zgodna z wcześniejszym marcowym harmonogramem przetargów. MF zdecydowało się jednak na emisję tylko jednej serii obligacji, pomijając rozważaną wcześniej WS0429.

Na rynkach podstawowych widać utrzymującą się presję na wzrost rentowności obligacji skarbowych. W kontekście perspektyw niepokoić może fakt, że kwotowania papierów amerykańskich i niemieckich wyłamały się z kilkumiesięcznych przedziałów konsolidacyjnych, otwierając potencjał dla dalszego wzrostu.

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych publikowane będą dane z rynku nieruchomości. Oczekiwania rynkowe wskazują na możliwość dalszej stabilizacji sytuacji z lekką tendencją w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży i generalnej poprawy sentymentu.

Reklama
Źródło nieznane

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.