"W pierwszym kwartale 2012 r. GPW w Warszawie z 25 IPO (4 na rynku głównym i 21 na NewConnect) była pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (45 debiutów - 7 na rynku głównym oraz 38 na NewConnect) należy to jednak uznać za znaczny spadek, podobnie jak w odniesieniu do IV kw. 2011 roku, kiedy to odnotowano 42 debiuty (4 na rynku głównym oraz 38 na NewConnect).

Pod względem wartości ofert w pierwszym kwartale 2012 r. rynek warszawski z wynikiem 14 mln euro uplasował się na czwartym miejscu w Europie, za giełdami: NYSE Euronext (975 mln euro), giełdą szwajcarską (681 mln euro) oraz giełdami z grupy London Stock Exchange (621 mln euro)" - czytamy w raporcie. W raporcie zwrócono uwagę, że łączna wartość ofert przeprowadzonych na GPW w pierwszych trzech miesiącach tego roku okazała się ponad dziewięciokrotnie niższa w porównaniu do analogicznego kwartału 2011 roku (121 mln euro), ale zbliżona do poziomu odnotowanego w czwartym kwartale 2011 roku (15 mln euro). "Niska aktywność na rynku pierwotnym widoczna również na NewConnect. Wiele spółek nadal odsuwa w czasie przeprowadzenie oferty w Warszawie czekając na lepszą koniunkturę" - czytamy dalej.

Największym IPO na warszawskiej giełdzie w okresie od stycznia do marca 2012 r. była przeprowadzona na rynku głównym oferta Grupy Nokaut o wartości 7,5 mln euro (sektor nowych technologii). Kolejne miejsca zajęły IPO z rynku alternatywnego - oferta Korporacji Budowlanej Kopahaus (1,0 mln euro, sektor budownictwa i materiałów budowlanych) oraz spółki Modecom (0,7 mln euro, sektor nowych technologii). "Średnia wartość oferty na GPW w pierwszym kwartale 2012 roku wyniosła 0,7 mln euro, co obrazuje trudności napotykane przez emitentów usiłujących w ostatnich miesiącach pozyskać kapitał na warszawskim parkiecie" - zaznaczono w komunikacie.

Jednocześnie PwC wskazuje, że największą aktywność pod względem liczby debiutów wykazał w Polsce sektor nowych technologii, na który przypadła blisko połowa IPO w minionym kwartale. Na kolejnych miejscach uplasowały się sektor nieruchomości oraz sektor produktów i usług przemysłowych - z każdego z nich odnotowano debiuty czterech spółek. "Obserwowany już od kilku miesięcy spadek aktywności na rynku głównym GPW przeniósł się w minionym kwartale również na NewConnect. Analizując dane z rynku alternatywnego z poprzednich dwóch kwartałów, kiedy na głównym parkiecie obserwowaliśmy już załamanie, można było odnieść mylne wrażenie, że NewConnect pozostaje odporny na kryzys na rynku pierwotnym. Jednak w I kw. 2012 roku spadek aktywności widoczny był już także na rynku alternatywnym, co wynika ze znacznie dłuższego okresu pomiędzy przeprowadzeniem oferty a debiutem niż w przypadku rynku głównego GPW"- powiedział wiceprezes PwC w Polsce i prezes domu maklerskiego PwC Securities Jacek Socha, cytowany w komunikacie.

Z kolei Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych, wskazuje że emitenci pragnący pozyskać kapitał na rynku pierwotnym wciąż przeżywają ogromne trudności. "Niestety, ten negatywny trend utrzymuje się już od sierpnia ubiegłego roku, kiedy to nastąpiło załamanie kursów akcji na światowych giełdach. Co więcej, brak napływu nowych środków do TFI oraz mniejszy ich napływ do OFE oddziałują negatywnie na podaż kapitału na rynku pierwotnym. Powoduje to, że nawet ciekawe spółki, oferujące akcje po atrakcyjnych wycenach, mają spore trudności z domknięciem oferty. Z drugiej strony warto pamiętać, że pierwszy kwartał jest niemal zawsze najmniej aktywnym okresem na rynku IPO, a lista spółek przygotowujących się do debiutu na GPW jest wciąż bardzo długa. Dlatego na nadchodzące miesiące patrzę z umiarkowanym optymizmem" - podsumował Gorczyca.