"Zdecydowano, że: - kwotę 13.784.400 zł, to jest kwotę 84 gr. na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, - kwotę 20.613.891,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w raporcie.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 17 maja a dzień wypłaty na 1 czerwca. W zeszłym roku ZWZ Action zdecydowało o wypłacie dywidendy o łącznej wysokości 7,06 mln zł, co stanowiło 30,3% zysku za rok obrotowy 2010.

Oznaczało to wypłatę w wysokości 0,43 zł na akcję. Spółka Action miała 42,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 26,29 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 34,40 mln zł zysku netto wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej.