Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,70 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 24,15 mln zł wobec 14,45 mln zł rok wcześniej.