Zysk netto domów maklerskich wyniósł 169,51 mln zł w I kw. 2012 roku wobec 159,73 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Przychody z działalności maklerskiej w I kw. 2012 r. wyniosły 331,77 mln zł, zaś koszty sięgnęły 301,64 mln zł.

Rok wcześniej było to odpowiednio 403,01 mln zł oraz 317,03 mln zł. Zysk z działalności maklerskiej wyniósł 30,13 mln zł w porównaniu z 85,98 mln zł w I kw. 2011 r.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 167,86 mln zł wobec 157,54 mln zł rok wcześniej. Zysk z działalności gospodarczej wyniósł 194,39 mln zł w I kw. i był tożsamy z zyskiem brutto. W I kw. 2011 r. zysk ten sięgnął 199,69 mln zł.