Natomiast w ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 5,6 proc.

"W końcu maja 2012 r. rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro osiągnęły poziom 79,2 mld euro. Jest to o 1,5 mld euro więcej niż kwietniu i 4,4 mld więcej niż w marcu. W przeliczeniu na euro wzrosły one drugi miesiąc z rzędu i osiągnęły wartość 79,2 mld euro, co jest poziomem najwyższym w historii. Wahania kursów walut sprawiły, że w przeliczeniu na dolary amerykańskie odnotowano spadek ich poziomu ze 102,8 mld USD w kwietniu do 98,2 mld USD w maju" - głosi komunikat banku centralnego.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w maju br. 347,41 mld zł, tj. wzrosły o 6,8% m/m i wzrosły o 14,9 proc. w ujęciu rocznym.