"Dobrze, że mamy za sobą jeden z ważnych etapów w historii spółki. Teraz znowu możemy poświęcić się w 100 procentach działalności operacyjnej. A dzieje się u nas dużo. Pracujemy nad kilkoma projektami jednocześnie" - powiedział prezes Hubert Wochyński, cytowany w komunikacie. Dodał, że jeden z tych projektów oparty jest na technologii "augmented reality". "W przedsięwzięciu ma uczestniczyć kilka podmiotów, którym Planet Soft zaproponował wzięcie udziału w projekcie. Wrocławska firma zamierza przejąć mniejsze podmioty, specjalizujące się w tej technologii i na ich bazie stworzyć spółkę zależną, która wejdzie w skład Grupy Kapitałowej. Obecnie prowadzi rozmowy na ten temat z trzema z pięciu wytypowanych podmiotów. W projekt związany z nową technologią Planet Soft zamierza zainwestować co najmniej 1,2 mln zł w ciągu 2 kolejnych lat" - czytamy w komunikacie. W 2011 r. roku przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł, Planet Soft wypracował 527 tys. zł zysku netto. Plany na rok bieżący zakładają zwiększenie zysku do 770 tys. zł, przy minimalnym przychodach na poziomie 3,6 mln zł.