W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

Liczony przez GUS roczny wskaźnik CPI w maju wyniósł 3,6 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji CPI pochodzą tylko z wydatków budżetów domowych.