Progres Investment, spółka oferująca krótkoterminowe finansowanie dla firm, chce w I połowie lipca przejść z NewConnect na rynek główny GPW, poinformował agencję ISB nowy prezes spółki Przemysław Majewski.

Przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji, ale spółka przewiduje ją w II półr.

"Prospekt trafił już do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), ale nadal jesteśmy na etapie odpowiadania na pytania Komisji. Spodziewam się, że zostanie on zatwierdzony na przełomie czerwca i lipca, co oznacza debiut na rynku głównym w I połowie lipca" - powiedział Majewski w rozmowie z ISB.

Prezes potwierdził wcześniejsze założenia, że przenosinom nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Dodał, że zarząd ma możliwość emisji do 10% kapitału i taki krok zostanie wykonany w II połowie roku. Obecnie kapitał zakładowy wycenianej na ponad 90 mln zł spółki dzieli się na 4,44 mln akcji, a więc mówimy tu więc o emisji do 440 tys. akcji i podniesieniu kapitału o ok. 9 mln zł.

Na razie nie ma natomiast decyzji czy byłaby to emisja dedykowana konkretnemu inwestorowi czy też publiczna.

"Chcemy się rozwijać organicznie, więc środki pozyskane z emisji miały by wzmocnić naszą firmę oraz pozycję rynkową. Nie planujemy żadnych fuzji czy przejęć w najbliższym czasie" - podkreślił Majewski.

Progres Investment opublikował wiosną prognozę finansową, według której na koniec tego roku ma wypracować 36,4 mln zł przychodów i zanotować 20,6 mln zł zysku netto. Na dziś prezes nie widzi zagrożenia jej realizacji.

"Po pierwszym kwartale realizacja prognozy była zaawansowana w ok. 25%, drugi kwartał wygląda równie dobrze. W naszej branży sezonowość nie jest bardzo odczuwalna, więc nie widzę zagrożenia dla wykonania naszych zamierzeń" - podsumował prezes spółki.

Pod koniec maja Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group nabyło ok. 30-proc. pakiet akcji Progres Investment od jej dotychczasowego prezesa i założyciela Pawła Jankowskiego. Obecnie posiada on 49,29% udziałów, a Benefia 39,99% akcji.

Działalność Progres Investment koncentruje się na udzielaniu krótkoterminowego wsparcia finansowego podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie szybkiego udostępnienia finansowania związanego z realizacją konkretnej transakcji lub też rozwiązywania problemów z zadłużeniem i płynnością tych podmiotów, poprzez udostępnienie środków finansowych.