Seco/Warwick

Spółka Seco/Warwick pracuje nad nową, czteroletnią strategią, uwzględniającą ekspansję geograficzną i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zapowiedział prezes spółki Paweł Wyrzykowski. Firma daje sobie czas na realizację akwizycji w Brazylii do końca 2012 r. „Ogłosimy ją tuż po wakacjach. Jednym z głównych punktów będzie polityka dywidendowa – powiedział Wyrzykowski cytowany przez „Parkiet".
W strategii znajdą się w niej także zapisy dotyczące ekspansji geograficznej. Gazeta wskazuje, że spółce do kompletu, według przyjętej wcześniej strategii, brakuje jedynie własnych spółek w Rosji i Brazylii, a o inwestycjach w tych krajach zarząd mówi już od dawna. W Brazylii spółka prowadzi już zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia fabryki, ale jak dotąd nie udało się sfinalizować transakcji. „Dajemy sobie czas do końca roku" – zaznaczył prezes Seco/Warwick w „Parkiecie". Na koniec I kwartału portfel zamówień całej grupy wynosił 240 mln zł i był o 12% większy niż rok temu.

Komputronik

Dystrybutor IT Komputronik miał 12,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Reklama

Kredyt Bank

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) Kredyt Banku, na poziomie BBB, podejmując jednocześnie decyzję o zdjęciu go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, poinformował Kredyt Bank w komunikacie. >>>>

GTC

Spółki z grupy deweloperskiej Globe Trade Centre (GTC) podpisały ze spółką z grupy Allianz Real Estate przedwstępne umowy sprzedaży kompleksu biurowego Platinium Business Park przy ul. Domaniewskiej w Warszawie za łączną cenę szacowaną na 173,37 mln euro, podała spółka w komunikacie. „GTC Satellite oraz Diego podpisały przedwstępne umowy sprzedaży z Calobra Investments, spółką z grupy Allianz Real Estate, dotyczącą sprzedaży nieruchomości Platinium Business Park przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, obejmującej łącznie budynki Platinium od I do V oraz grunt, na którym są posadowione" – czytamy w komunikacie. Łączna cena sprzedaży wynikająca z Umów Przedwstępnych wyniosła 173,37 mln euro i będzie podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych. Umowy Przedwstępne zawarto pod warunkami, które mają ziścić się do dnia 28 lutego 2013 r., zaznaczono w komunikacie.

Industrial Milk Company

Spółka zależna producenta rolniczego działającego na Ukrainie, Industrial Milk Company S.A., otrzymała od ukraińskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) certyfikat rejestracji emisji obligacji do 200 mln UAH, podała spółka w komunikacie. „Spółka zależna Burat-Agro LLC otrzymała od Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy certyfikat rejestracji emisji obligacji na 200,000,000 hrywien (UAH). Termin zapadalności ustalono na 26 czerwiec 2014, a oprocentowanie na 14%. Kupon będzie płatny kwartalnie. Środki mają zostać wykorzystane na finansowanie dalszej ekspansji" – czytamy w komunikacie. Gwarantami emisji są IMC i spółka zależna Chernihiv Industrial Milk Company LLC, podano również.

Producent rolniczy działający na Ukrainie - Industrial Milk Company (IMC) przeznaczył na uprawy blisko 83 tys. ha., co oznacza wzrost areału o prawie 120% w porównaniu z ubiegłym rokiem, poinformowała spółka w komunikacie. Zasiewom towarzyszyły bardzo sprzyjające warunki pogodowe, co pozytywnie przekłada się na perspektywy zbiorów. "IMC na początku czerwca zakończyła rekordową w swojej historii kampanię siewną. Wraz z dynamicznym wzrostem areału uprawnego, Spółka skokowo zwiększyła zasiewy najbardziej rentownych upraw – kukurydzy i słonecznika. Powierzchnia pól zasianych kukurydzą wzrosła o 170% do 40,2 tys. ha. W przypadku słonecznika dynamika wzrostu jest jeszcze większa i wyniosła ponad 260% (18,02 tys. ha zasianych w 2012 r.) " - czytamy w komunikacie.

Coal Energy

Coal Energy, producent węgla działający na Ukrainie, zanotował wzrost wydobycia węgla do 157,6 tys. ton w maju br., czyli o 42,9% r/r i o 16,9% w ujęciu miesięcznym, poinformowała spółka w komunikacie. Produkcja węgla energetycznego w tym okresie wyniosła 133,0 tys. ton, czyli wzrosła o 46,8% r/r i 24,9% m/m. Produkcja węgla koksującego wyniosła natomiast 24,59 tys. ton, czyli wzrosła o 25% r/r i spadła o 13,3% m/m. Odzysk węgla z hałd sięgnął 35,02 tys. ton i wzrósł o 459,8% r/r i 0,5% m/m.

KGHM

KGHM Polska Miedź interesuje się złożem cynkowo-ołowiowym z dużą zawartością srebra i złota na Ukrainie, poinformował prezes kombinatu Herbert Wirth.>>>>

EFL

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie A dla Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) oraz długoterminowy rating krajowy AA+ (pol).>>>>

BRE Bank

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) na poziomie 'A' oraz viability rating na poziomie 'bbb-' dla BRE Banku.>>>>

Zobacz też rekomendacje

Pekao, Millennium, PBG

Bank Pekao i Bank Millennium wypowiedziały umowy kredytowe spółkom z grupy PBG, m.in. Hydrobudowie Polska i samej PBG, wynika z komunikatów PBG. To kolejne umowy wypowiedziane przez banki.>>>>

Pegas Nonwovens

Zwyczajne walne zgromadzenie producenta włóknin Pegas Nonwovens podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 9,69 mln euro, czyli 1,05 euro na akcję, podała spółka w komunikacie.>>>>

ZA Tarnów

Akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie na walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 14 lipca, mają decydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 48.086.583 akcji serii D bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektu uchwały NWZ. Akcje mogą być oferowane w drodze oferty publicznej. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie mniejszą niż 5 zł oraz nie większą niż [240.432.915] zł poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż [48.086.583] akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda" – czytamy w projekcie. Emisja akcji serii D ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej albo subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty publicznej. "W przypadku oferowania akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej, akcje zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym, który zostanie przygotowany w związku z ofertą publiczną" – czytamy dalej. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 320,5 mln zł i dzieli się na 64,1 mln akcji.Energomontaż-Południe

BNP Paribas Bank Polska wypowiedział Energomontażowi-Południe wielocelową linię kredytową, domagając się spłaty zadłużenia w wysokości 8,66 mln zł wraz z odsetkami. Argumentuje to zagrożeniem upadłością spółki, wynikającym z poręczenia obligacji PBG i wypowiedzeniem umowy kredytowej przez BGŻ - podał Energomontaż Południe w komunikacie. "W ocenie zarządu spółki wypowiedzenie umowy przez BNP Paribas Bank Polska SA nie wynika z oceny samej spółki, ale spowodowane jest subiektywną oceną ryzyka zewnętrznego. Zarząd podejmuje niezwłoczne działania mające na celu przywrócenie normalnej, wzorowej jak do tej pory współpracy z bankiem" - podała spółka w raporcie. Chodzi o umowę kredytową z 31 sierpnia 2010 roku.

"Przyczyną wypowiedzenia umowy wskazywaną przez bank jest zagrożenie upadłością kredytobiorcy wynikające z poręczenia obligacji PBG SA oraz z wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank BGŻ SA" - napisano w raporcie. "Ponadto emitent otrzymał informacje o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy ramowej w sprawie transakcji rynku finansowego z dnia 27 grudnia 2011 roku przez Banki Gospodarki Żywnościowej SA ze spółkami z grupy kapitałowej: PBG SA, Hydrobudowa Polska SA (oraz Hydrobudowa 9 SA), Aprivia SA oraz Energomontaż-Południe SA" - podała spółka w komunikacie.

Polish Energy Partners

Polish Energy Partners chce na początku 2013 roku rozpocząć budowę farm wiatrowych o mocy 106 MW i elektrowni biomasowej o mocy 30 MW. Nie widzi problemu z finansowaniem tych projektów, nie planuje emisji akcji. Tegoroczne wyniki z bieżącej działalności są nieco wyższe od założeń budżetowych spółki - poinformował w rozmowie z PAP Zbigniew Prokopowicz, prezes PEP. "Mamy obecnie trzy projekty wiatrowe do budowy o łącznej mocy 106 MW. Zakładamy, że do końca tego roku uzyskamy wszystkie potrzebne dokumenty. Chcemy rozpocząć budowę na początku 2013 roku, a uruchomić je w 2014 roku" - powiedział Prokopowicz.
Prezes szacuje, że koszt projektu to 150-160 mln euro, przy założeniu, że koszt 1 MW farmy wiatrowej to 1,4 mln euro. Na koniec marca tego roku łączna zainstalowana moc źródeł energii odnawialnej będących własnością PEP lub jej podmiotów zależnych wynosiła odpowiednio 201 MWt i 161 MWe (80 MWe dla działalności kontynuowanej). Na początku roku spółka uruchomiła dwie nowe farmy FW Łukaszów i FW Modlikowice o łącznej mocy 58 MWe.
"Trudno oceniać nowe farmy po kilku miesiącach od uruchomienia, ale na ten moment jest lepiej od założeń" - powiedział prezes.

Całkowite portfolio projektów wiatrowych w developmencie spółki wynosi prawie 1000 MW. "Do 2015 roku chcemy wybudować i posiadać 500 MW w wietrze, a do 2020 roku 1000 MW" - powiedział Prokopowicz. Na początku przyszłego roku PEP chce też rozpocząć budowę elektrowni biomasowej o mocy 30 MW. Koszt budowy szacowany jest na około 300 mln zł.

"Chcemy uruchomić elektrownię na biomasę pod koniec 2014 roku. Pracujemy nad kolejnymi projektami biomasowymi. Jesteśmy w rozmowach z kilkoma firmami, w tym w jednym procesie przetargowym" - powiedział Prokopowicz.
"Development projektów biomasowych nie jest długi, do 2020 roku chcielibyśmy zbudować i mieć około pięciu takich obiektów" - dodał.
Prokopowicz poinformował, że w tym roku spółka nie przewiduje większych nakładów inwestycyjnych. Nie widzi problemu z finansowaniem zaplanowanych na przyszły rok inwestycji.

"Częściowo posiadamy środki własne, mamy dość duże zasoby gotówkowe po sprzedaży Saturna. Ponadto, ze strony banków jest duża wola współpracy i finansowania naszych projektów. Na budowę najbliższych projektów mamy zabezpieczone środki finansowe" - powiedział prezes.

Poinformował, że budowa elektrowni biomasowej będzie finansowana m.in. z kredytów. Spółka jest w trakcie pozyskiwania finansowania dłużnego na projekt budowy farm wiatrowych o mocy 106 MW. Prezes powtórzył, że spółka nie planuje emisji akcji. Pytany o możliwość wejścia do spółki inwestora, odpowiedział:

"Rozważamy różne opcje optymalnego rozwoju dla spółki. Różne opcje są brane pod uwagę, ale nie mogę na ten moment nic więcej powiedzieć".
W maju tego roku Mondi Świecie zapłaciło Polish Energy Partners 172,4 mln zł w ramach wykonania dobrowolnej opcji call wykupu spółki Saturn Management, ale podważyło kalkulację ceny i oczekiwało zwrotu nadpłaconej jej zdaniem kwoty. Mondi oceniało, że prawidłowa kwota to 118,6 mln zł.
Na początku czerwca PEP informował, że kwota sporna między spółką a Mondi została zmniejszona do 36,78 mln zł z 53,8 mln zł wcześniej.

"Mam nadzieję, że uzyskamy porozumienie z Mondi. Jeśli nie, to sądy będą o tym rozstrzygać. Mamy pieniądze na rachunku, w księgach mamy stworzone rezerwy. W najgorszym wypadku oddamy 20 mln zł" - powiedział Prokopowicz.

W związku z toczącym się sporem z Mondi PEP odwołał tegoroczne prognozy zakładające wypracowanie w 2012 r. 74 mln zł zysku netto i 131 mln zł EBITDA. Skorygowana EBITDA, uwzględniająca odsetki z tytułu dzierżawy majątku i udziały w zyskach farm wiatrowych, miała wynieść 136 mln zł.

"Nasze wyniki z bieżącej działalności są zgodne, nawet trochę wyższe niż założenia budżetowe" - powiedział Prokopowicz.

Pytany, kiedy spółka może się zdecydować na wypłatę dywidendy, odpowiedział:

"Nie planujemy wypłaty dywidendy. Tworzymy kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy, bo kiedyś pewnie nastąpi moment, że będziemy chcieli ją płacić. Tak może się stać, gdy wybudujemy istotny portfel aktywów, które będą generować zasoby gotówkowe, które nie będą w pełni wykorzystywane na rozwój. Na razie takich planów nie ma".

W pierwszym kwartale 2012 roku PEP wypracował 25,5 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 20,2 mln zł, a przychody 36,7 mln zł.

Wandalex

Walne Zgromadzenie Wandaleksu zdecydowało o wypłacie dywidendy ponad 1,11 mln zł z zysku za 2011 rok, co daje 0,12 zł na akcję - poinformowała spółka w treści uchwał podjętych przez ZWZ 14 czerwca. Dzień dywidendy wyznaczono na 29 czerwca 2012 r., a dzień jej wypłaty na 12 lipca br. Pozostałą część wypracowanego za rok 2011 zysku, tj. kwotę ok. 88 tys. zł postanowiono przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Śnieżka

Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka uchwaliło wypłatę 1,35 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok i z kapitału zapasowego, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

PZU, ACE

PTE PZU, zarządzający funduszem PZU Złota Jesień OFE, wycofał swoją propozycję zwiększenia dywidendy przez Automotive Components Europe (ACE) do 10 eurocentów na akcję, podała spółka w komunikacie. "Po rozważeniu argumentów podawanych przez zarząd spółki oraz po konsultacjach z niezależnymi członkami rady dyrektorów, PTE PZU zdecydował się wycofać swój wniosek zwiększenia dywidendy z 5 do 10 eurocentów na akcję. Pismo powyższe zostało przygotowane ze względu na to, że zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego PTE PZU nie może usunąć zaproponowanego przez siebie punktu z porządku obrad ZWZ akcjonariuszy, które będzie obradować w dniu 19 czerwca 2012 roku" - czytamy w komunikacie. WZ ACE zwołane na 19 czerwca zdecyduje o przeznaczeniu na dywidendę za 2011 r. kwoty 1,06 mln euro, co daje 0,05 euro na akcję. Dywidenda ma zostać wypłacona z rachunku rezerw. Akcjonariusze spółki podejmą ponadto decyzję w sprawie przeznaczeniu do 5 mln euro na skup akcji własnych.

Sygnity

Sygnity zawarło umowę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na zaprojektowanie, realizację i nadzór gwarancyjny systemów informatycznych w ramach projektu e-zdrowie, poinformowała spółka w komunikacie. Firma zrealizuje hurtownię danych oraz system wykrywania nadużyć niezbędne do sprawnego zarządzania i planowania działań w ramach ochrony zdrowia. Wartość umowy to 79,52 mln zł brutto. "Dla spółki będzie to jeden z priorytetowych projektów realizowanych dla instytucji państwowych, a w szczególności dla sektora zdrowia. Z drugiej zaś strony chcemy wzmocnić naszą pozycję na rynku, który historycznie zawsze był ważny dla spółki. Warto przypomnieć, że nasza firma wykonała przed laty projekt związany z wdrożeniem karty pacjenta dla Śląskiej Kasy Chorych" - powiedział prezes Norbert Biedrzycki, cytowany w komunikacie. Umowa została zawarta w ramach czwartej części projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych".

Rafako

Fabryka kotłów Rafako podpisała umowę z Elektrownią Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska, na kwotę około 242 mln zł, w tym opcje na dostawę urządzeń o wartości około 26 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Przedmiotem umowy jest dostawa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) w Elektrowni Połaniec. Realizacja przedmiotu umowy podzielona jest na 6 etapów A-F dotyczących bloków 2-7 i będzie miała miejsce w okresie do końca 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

Comarch

Konsorcjum, którego liderem jest Comarch, podpisało z Tauron Dystrybucja umowę na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 78,89 mln zł netto, a szacunkowa wartość przychodów Comarchu z jej tytułu to ok. 20 mln zł.
"Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym w spółce Tauron Dystybucja oraz świadczenie usług serwisu systemu. Wartość netto umowy wynosi 78 886 748,94 zł. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz świadczenia usług serwisu wyniesie łącznie 96 miesięcy od 2 lipca 2012 r. Szacunkowa wartość netto przychodów Comarch z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 20 mln zł" - czytamy w raporcie.
W skład konsorcjum, oprócz Comarchu, wchodzą Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe oraz Eurosystem.