Perspektywa ratingów jest stabilna. Dotychczas ratingi znajdowały się na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

Zmiana powyższych ratingów jest konsekwencją zmiany ratingu Citibank N.A., większościowego akcjonariusza banku, dokonanej 21 czerwca. Rating siły finansowej Citibank N.A. został obniżony z poziomu "C-/baa1" na "D+/ baa3", t.j. do poziomu, na którym znajduje się rating siły finansowej Banku Handlowego.

Jednocześnie rating siły finansowej Banku Handlowego ("BFSR") został potwierdzony na dotychczasowym poziomie "D+", przy czym perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zmiana perspektywy ratingu na stabilną odzwierciedla w opinii Moody's wysoką rentowność banku w ostatnich trzech latach, silną i rosnącą bazę kapitałową oraz niski wskaźnik kredytów do depozytów.