Firma zweryfikowała poprzednie dane, zgodnie z którymi jej przychody w II kw. miały wynieść 6,7 mln zł.

"Na moment przekazania niniejszego raportu, szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto osiągnięte przez grupę kapitałową City Interactive w drugim kwartale 2012 roku wynoszą 8 mln zł. Powodem korekty jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży na rynku amerykańskim" - czytamy w raporcie.

Spółka City Interactive, działająca w branży gier komputerowych, miała 2,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 9,64 mln zł wobec 13,02 mln zł rok wcześniej.