"Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Giełdy, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Mondi Świecie SA zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 7 sierpnia 2012 r. akcje spółki Mondi Świecie SA" - głosi uchwała.

Spółka złożyła w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji 6 czerwca, a decyzję KNF w tej sprawie otrzymała 26 lipca. W połowie maja 2012 w wyniku przymusowego wykupu Grupa Mondi stała się właścicielem 100% akcji Mondi Świecie (Framondi N.V. 66%, Mondi International Holdings B.V. 34%).

Jak wówczas informowano, intencją właścicieli jest wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie.

Mondi Świecie miało 76,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 111,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 646,87 mln zł wobec 690,68 mln zł rok wcześniej.