"Odwiert prowadzony jest przez KUB-Gas LLC, spółkę zależną KOV (70% udziału). Odwiert M-21 został wydrążony na głębokość (TD) 2.210 metrów w pierwszym kwartale 2012 r. i orurowany na całej długości (do TD) w oczekiwaniu na przygotowanie do komercyjnej produkcji. Strefa R8 została przetestowana, osiągając przepływ 3 MMcf/d. Odwiert został wykonany w celu dalszej oceny i rozwoju strefy R8, którą odkryto w trakcie prowadzenia prac nad odwiertem Makiejewskoje-19 (M-19)" – czytamy w komunikacie.

M-21 jest drugim odwiertem produkującym ze strefy R8. Odwiert M-19 rozpoczął produkcję ze strefy R8 w lipcu 2011, wskazano również.

KOV miała 0,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,43 mln USD straty rok wcześniej. Zysk netto za I kw. 2012 r. uwzględniający udziały niesprawujące kontroli wyniósł 2,03 mln USD wobec 1,89 mln USD straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu wyniosły 21,82 mln USD wobec 4,83 mln USD rok wcześniej.