Wynik odsetkowy wyniósł 179,20 mln zł wobec 149,72 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 26,75 mln zł wobec 24,68 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 64,68 mln zł zysku netto wobec 135,37 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o ponad  52 proc.

Przychody operacyjne Banku po pierwszych sześciu miesiącach 2012 r. osiągnęły 479,7 mln zł i były o 36,1 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 8,1%).

Koszty operacyjne w I półroczu 2012 roku wyniosły 296,9 mln zł i w porównaniu do I półrocza 2011 roku (255 mln zł) wzrosły o 16,4%. Wykazane zwiększenie jest efektem zawiązanych rezerw związanych z restrukturyzacją sieci, odprawami dla zwalnianych pracowników oraz przeprowadzanym procesem transformacji.

Suma bilansowa zmalała o 2,3% względem końca roku 2011. W porównaniu z I półroczem 2011 wzrosła jednakże o 26% zwiększając się do 34,5 mld złotych.

Wynik operacyjny banku wyniósł w I półroczu 2012 roku 182,7 mln zł, w porównaniu do 188,6 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (nieznaczny spadek o 3,1%).