Synthos nie kupi tym samym akcji Puław - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.

18 czerwca Synthos wezwał do sprzedaży 19.115.000 akcji, czyli 100 proc., Zakładów Azotowych Puławy po 102,5 zł za akcję do 20 lipca i po 98,77 zł za akcję od 21 lipca.

Zapisy były przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia 2012 r.

Wzywający zamierzał nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, czyli 80 proc. całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.