Rating Polski dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej, to "A-/A-2", a "A/A-1" dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie krajowej.

"Perspektywa ratingu pozostaje stabilna" - napisano w datowanej na wtorek nocie.

Dodano, że "w wypadku podjęcia dalszych wysiłków, by poprawić konkurencyjność poprzez reformy strukturalne wspierające produktywność, i jeśli poziom długu publicznego w relacji do PKB przestanie rosnąć i zacznie się obniżać, schodząc poniżej pierwszego progu ostrożnościowego, moglibyśmy rozważyć podniesienie ratingu".

"Gdyby jednak rządowi nie udało się ustabilizować finansów publicznych i konsolidacja byłaby bardziej opóźniona niż obecnie zakładamy, moglibyśmy obniżyć rating. Podobnie, znaczne i trwałe pogorszenie nierównowag zewnętrznych mogłoby wywrzeć presję na obniżenie ratingów" - podano.

Agencja prognozuje, że dynamika PKB w br. wyniesie 2,3 proc.

"Moglibyśmy podnieść nasze prognozy wzrostu, gdyby rząd przeprowadził reformy strukturalne, w tym dalszą deregulację rynku pracy oraz zmniejszenie regulacji gospodarczych" - napisano.

Standard & Poor's spodziewa się, że rządowi uda się sprowadzić deficyt poniżej 3 proc. PKB w 2013 r.

"Spodziewamy się pewnego poślizgu, gdyż nasze prognozy wzrostu są niższe (od rządowych - PAP), a cięcia wydatków na inwestycje będą w mniejszej skali, gdyż Polska musi współfinansować projekty ze środków unijnych" - napisano w raporcie.

Agencja spodziewa się także, że Polska przedłuży dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) w MFW przed wygaśnięciem umowy w styczniu 2013 r.