Roczna cena docelowa walorów PGE została wyznaczona na poziomie 20 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie papiery PGE kosztowały 19,4 zł, o 3 proc. mniej od wyceny analityków.