W dniu wydania rekomendacji za jedną akcję Agory płacono 7,80 zł. W środę ok. godz. 14:00 kurs wynosił 8,18 zł po wzroście o 2,38%.

"W oparciu o nasze założenia zalecamy powolne wykorzystanie obecnego negatywnego sentymentu do spółki. Obniżamy cenę docelową do 8,77 zł/akcję i podtrzymujemy zalecenie 'akumuluj'. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w krótkim terminie ryzykiem będą słabe wyniki, prawdopodobna konieczność dokonania przez spółkę rewizji in minus prognoz dla rynku reklamy oraz perspektywa, w IV kw. 2012, podobnie jak to miało miejsce w IV kw. 2011, odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, co spowoduje, że ostatecznie Agora może zamknąć 2012 rok ze stratą netto" - czytamy w raporcie.

Analitycy zwracają uwagę, że spółka obecnie już jednak należy do jednych z najgorszych inwestycji pod względem stóp zwrotu w obszarze mediów na GPW. Jednak właśnie dlatego oceniają, że potencjał dla dalszych spadków może być ograniczony. W średnim terminie pogorszenie wyników w segmencie prasy codziennej może być neutralizowana przez inne obszary biznesowe.