Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 41,49 mln zł wobec 41,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 390,69 mln zł wobec 367,34 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 55,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 745,10 mln zł wobec 692,91 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 80,57 mln zł zysku netto wobec 68,50 mln zł zysku rok wcześniej.