Rekomendacja została wydana przy cenie 140,5 zł, zaś w piątek, ok. godz. 12-tej kurs akcji wynosił 155,6 zł, po wzroście o 0,19% wobec ostatniego zamknięcia.

"Wyniki banku w ostatnich okresach prezentują się gorzej niż u konkurentów i sądzimy, że podobnie będzie w kolejnych kwartałach - rezultaty Pekao w całym br. będą pod presją dostosowania konkurencyjności oferty do poziomu rynkowego, po latach zaniedbań w tym zakresie. Biorąc jednak pod uwagę nasza wycenę akcji spółki (134,1 zł), nasza rekomendacja pozostaje neutralna" - podano w raporcie.