Niekorzystne warunki pogodowe, jakie wystąpiły na jesieni 2011 i w zimie 2012 roku doprowadziły do znacznego zniszczenie upraw ozimych. W rezultacie konieczne było ponowne obsianie ok. 1,6 mln hektarów gruntów uprawami jarymi, głównie kukurydzą. Jednakże zbyt ciepła tegoroczna wiosna i susza na początku lata spowodowała spadek plonów, w rezultacie zbiory będą znacznie niższe niż w ubiegłym roku.

Największe straty odnotowano na obszarach stepowych i stepowo-leśnych w południowych obszarach Ukrainy m.in. w rejonie Dniepropietrowska, Chersonia, Odessy oraz na Krymie.

Ukraina szacuje, że w tym roku zbierze 45,3 mln ton zbóż wobec 58 mln ton w 2011 r. Do 6 sierpnia br. zebrano ponad 24,6 mln ton zbóż, czyli o ponad 20 proc. mniej niż przed rokiem.

Jak poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA), tegoroczne średnie plony pszenicy na Ukrainie wyniosły 2,9 t/ha w porównaniu do 3,44 t/ha w ubiegłym roku, a jęczmienia - 2,19 t/ha wobec 2,55 t/ha rok wcześniej.

Ponieważ kraj ten posiada zapasy ziarna, eksperci szacują, że w bieżącym sezonie ukraińska nadwyżka eksportowa może kształtować się w przedziale od 21 do 23 mln ton, w tym 5 mln ton pszenicy i 12,7 mln ton kukurydzy. W ubiegłym sezonie Ukraina wyeksportowała 21,8 mln ton zbóż, w tym 5,2 mln ton pszenicy, 13,5 mln ton kukurydzy oraz 2,5 mln ton jęczmienia.