Rekomendacja została wydana przy cenie 32,9 zł za akcję, zaś w poniedziałek ok. godz. 10:40 jedna akcja kosztowała 34,89 zł, po wzroście o 1,42% w porównaniu z poprzedniego zamknięcia.

"Obecnie walory PKO BP są notowane przy wskaźnikach P/E na lata 2012/13 w wysokości 10,7 i 9,9 przy średniej dla pozostałych banków 12,1 i 10,6. Biorąc pod uwagę dobrą jakość wyników (dodatnie dynamiki wyników operacyjnych, poziom rezerw jeden z wyższych na rynku), uważamy to za nieuzasadnione. Naszym zdaniem, stabilność oraz jakość wyników sugerowałoby notowanie z premią w stosunku do konkurentów, podobnie jak to miało miejsce w latach 2008-2009. Oczekując zmiany nastawienia do PKO BP i zniwelowanie przynajmniej części dyskonta, w dalszym ciągu rekomendujemy kupno walorów PKO BP" - podano w raporcie.