"Spośród dziewięciu składowych wskaźnika zaledwie jedna oddziaływała w kierunku wzrostu presji inflacyjnej. Było to zadłużenie skarbu państwa. Pozostałe składowe zarówno te decydujące o kosztowych, jak i popytowych źródłach inflacji działały w kierunku jej spadku" - napisano w komunikacie BIEC.

Dodano, że "spowolnienie gospodarcze i wzrost wartości waluty zwykle redukuje inflację, lecz proces ten zachodzi z opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności gospodarki".

Jak wskazano długookresowa stopa inflacji jest w Polsce relatywnie wysoka. "W ostatnich 5 latach wyniosła średnio ok. 3,6 proc., a w ostatnich 10 latach - 3 proc. Nawet wówczas, gdy podczas światowej recesji lat 2007-09 niektóre kraje przeżywały okresy deflacji, w Polsce inflacja w ostatnich 5 latach spadała na krótko i nigdy poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego" - napisano w komunikacie.