Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,06 mld HUF wobec 79,63 mld HUF zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1.319,13 mld HUF wobec 1.298,64 mld HUF rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 74,37 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 146,63 mld HUF zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2.667,44 mld HUF wobec 2.476,13 mld HUF.

W ujęciu dolarowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 326 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 763 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 11.699 USD wobec 12.890 mln USD.