Co oznacza, że nie do końca zgadza się z opinią euroentuzjastów, zgodnie z którą Polska powinna zabiegać o wejście do strefy euro, bo jeśli tego nie zrobi, będzie zmuszona do pogodzenia się ze statusem kraju drugiej klasy w Europie.

Prezydent przyznał też, że wchodzenie do niezdrowego organizmu jest zawsze ogromnym ryzykiem. A to strefa euro, jak ocenia, jest dziś źródłem kłopotów dla Unii Europejskiej. Nasz kraj jest z kolei źródłem sukcesów gospodarczych. Zdaniem Bronisława Komorowskiego Polska nadal powinna konsekwentnie wspierać wszystkie procesy naprawcze w ramach strefy euro, bo to leży także w naszym interesie, zarówno w wymiarze doraźnym, jak i strategicznym.