Roczna cena docelowa została obniżona o ponad 13 proc.. Obecnie akcje PKOBP wyceniane są na 39 zł, podczas gdy wcześniej ich cena docelowa wynosiła 45 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zakończeniu sesji warszawska giełda wyceniała papiery banku na 34,98 zł, czyli o ponad 11 proc. taniej od szacunków HSBC.