Cena docelowa akcji KGHM została ustalona na poziomie 106 zł, o 2,9 proc. wyższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 103 zł.

W dniu wydania raportu około godz. 10:15 rynkowa cena papierów lubińskiego koncernu wynosiła 134,4 zł, o ponad 21 proc. więcej od wyceny analityków.