Roczna cena docelowa akcji CYFRPLSAT została wyznaczona na poziomie 16,7 zł.

W dniu wydania rekomendacji około godz. 14:30 na warszawskiej giełdzie papiery cyfrowej platformy kosztowały 15,44 zł, o 8 proc. mniej od wyceny analityków.