Raportowany zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł w I poł. br. -442,2 mln zł wobec +854,2 mln zł rok wcześniej.

"Strata operacyjna Grupy Kapitałowej Lotos za I półrocze 2012 roku w wysokości -442,4 mln zł zawiera efekt dokonanego odpisu aktualizującego aktywa związane ze złożem Yme" - napisano w raporcie.