Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad COIG było warunkiem wejścia w życie umowy sprzedaży na rzecz Wasko 459 000 akcji imiennych COIG, stanowiących 85% kapitału zakładowego tej spółki.

"W związku z faktem, iż warunek wejścia umowy w życie został spełniony, zgodnie z zapisami umownymi transakcja przeniesienia własności akcji COIG SA zostanie zakończona w terminie do 25 dni roboczych od dnia 21 sierpnia 2012 roku" - podano także.

COIG jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania. MSP zaprosiło zainteresowanych inwestorów do negocjacji w sprawie nabycia 85% akcji COIG w lipcu zeszłego roku, podejmując tym samym trzecią próbę prywatyzacji tej firmy w ciągu 2 lat. W czerwcu 2012 r.

Wasko zawarło z MSP warunkową umowę sprzedaży pakietu 85% akcji COIG. Wasko miało 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 40,20 mln zł wobec 46,68 mln zł rok wcześniej.