Work Service

Spółka Work Service, działająca na rynku pośrednictwa pracy, miała 7,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Spółka Work Service, działająca na rynku pośrednictwa pracy, podtrzymała prognozę która zakłada, że w 2012 r. osiągnie 35,82 mln zł zysku netto oraz przychody na poziomie ponad 815 mln zł. Spółka ocenia, że w drugiej połowie roku zanotuje wyższe przychody oraz zysk. "W świetle wyników osiągniętych za okres 1 półrocza 2012 r. w ocenie zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania brak jest podstaw do korekty prognoz" - czytamy w raporcie. Prognoza zakłada, że w całym roku przychody wyniosą 815,65 mln zł, wynik EBIT 54,63 mln zł a zysk netto 35,82 mln zł.

Polimex-Mostostal

Rosyjskie firmy nie rezygnują z ekspansji w naszym kraju, pisze "Parkiet". Według gazety giełdy kolejną spółką, która może stać się celem przejęcia przez firmę ze Wschodu jest Polimex-Mostostal.>>>>   

Komputronika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Komputronik zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,45 mln zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 marca, wynika z treści opublikowanych uchwał.>>>>    

Komputronik prognozuje, że w roku obrotowym 2012/2013 (od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku) jego skonsolidowane przychody sięgną 1.140 mln zł, zysk netto wyniesie 7,3 mln zł, a EBITDA 23,5 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. W poprzednim r. obr. (1 kwietnia 2011 r. - 31 marca 2012 r.) skonsolidowane przychody Komputronika wyniosły 1.048,75 mln zł, zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 12,12 mln zł, zaś wynik EBITDA wyniósł 32,15 mln zł. Prognoza jednostkowa zakłada osiągnięcie w tym czasie zysku netto w wysokości 7,2 mln zł, przy przychodach na poziomie 1.120 mln zł oraz EBITDA w wysokości 22,5 mln zł, podano także w komunikacie. Komputronik zakłada niewielki wzrost PKB, inwestycji i konsumpcji dóbr trwałego użytku. Prognoza uwzględnia też kontynuację trwałej tendencji wzrostu obrotów, nieznacznego spadku marż w stosunku do roku ubiegłego, wzrost znaczenia usług w sprzedaży detalicznej oraz dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych i stopniowe zwiększanie udziału przychodów ze sprzedaży eksportowej w całości przychodów.

Belvedere - Sobieski

Skonsolidowane przychody grupy Belvedere wyniosły 429,4 mln euro w I półroczu 2012 r., co oznacza wzrost o 1,6 proc. w skali roku. W II kwartale sprzedaż zwiększyła się o 0,7 proc. do 231,6 mln euro, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>   

Astarta

Astarta Holding, producent spożywczy działający na Ukrainie, miała 551,54 mln UAH skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 641,35 mln UAH zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Producent rolno-spożywczy działający na Ukrainie, Astarta Holding N.V. obniżyła szacunki produkcji zbóż do 600 tys. ton, a buraka cukrowego do 2 mln ton w 2012. Spółka podtrzymała szacunki dotyczące produkcji mleka na poziomie 80 tys. ton, podała firma w komentarzu do raportu za I półrocze 2012. "Kontynuujemy działania mające na celu zwiększenie efektywności kosztowej i produkcyjnej. Mimo to czynnik w postaci warunków pogodowych (suchy i gorący czerwiec i lipiec) oddziaływał negatywnie na wschodniej Ukrainie. W efekcie obniżamy nasze szacunki produkcji zbóż do 600 tys. ton, buraka cukrowego do 2 mln ton. Mimo to spodziewamy się, że wyższe ceny ziarna i cukru zniwelują niższą produkcję. Podtrzymujemy nasze szacunki produkcji 80 tys. ton mleka" - czytamy w komentarzu.

Wasko

Wasko uzyskało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Centralnym Ośrodkiem Informatyki Górnictwa (COIG) z siedzibą w Katowicach, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>  

Plaza Centers

Spółka deweloperska Plaza Centers N.V miała 7,22 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 28,57 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Wawel

Producent słodyczy Wawel miał 27,63 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2012 roku wobec 22,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Bioton

Bioton otrzymał od Bayer HealthCare Company Limited (BHC) płatność transzy wynagrodzenia w wysokości 24,8 mln euro (ok. 100,4 mln zł), pomniejszoną o podatek u źródła (wpływ netto w wysokości ok. 85,2 mln zł), poinformowała spółka w raporcie. To część opłaty licencyjnej wynikającej z umowy spółek. "Powyższe wynagrodzenie stanowi ostatnią transzę należnej spółce opłaty licencyjnej z tytułu udzielenia BHC przez Bioton wyłącznej licencji na sprzedaż rekombinowanych insulin na terytorium Chin w ramach umowy z dnia 09.07.2009 r.. Łączne wynagrodzenie z tytułu opłaty licencyjnej wyniosło 31 mln euro, z czego kwota 6,2 mln euro (pomniejszona o podatek u źródła) została przez BHC zapłacona w dniu 01.08.2011 r." - czytamy w raporcie. Bioton podał, że razem z BHC aktywnie współpracują nad dalszym zwiększeniem sprzedaży insulin Biotonu w Chinach. Jednym z czynników wpływających na wzrost sprzedaży insulin w Chinach będzie oferowanie pacjentom nowoczesnego wstrzykiwacza do podawania insulin "GensuPen", który wytwarzany jest w Grupie Bioton. Wstrzykiwacz "GensuPen" będzie sprzedawany przez Bioton do BHC w celu jego dystrybucji w Chinach.

Kernel

Kernel Trade LLC, spółka zależna Kernel Holding podpisała z konsorcjum banków załącznik do umowy kredytowej na kwotę 500 mln USD, dotyczący wznowienia krótkoterminowej transzy w wysokości 222 mln USD, poinformował Kernel w komunikacie. Kredyt wysokości 500 mln USD Kernel, producent spożywczy działający na Ukrainie, zaciągnął w sierpniu 2011 rokuna sfinansowanie rozszerzenia działalności olejowej spółki.  W skład konsorcjum bankowego weszły ING Bank N.V, UniCredit Bank AG oraz Deutsche Bank AG.

Benefit Systems

Benefit Systems SA, zawarł umowę inwestycyjną ze spółką 3 Space obecnie działającą pod nazwą – Benefit Multimedia. Firma rozszerzy zakres działalności Benefit Systems o branżę Digital Signage – obejmującą zintegrowane systemy przekazywania informacji za pośrednictwem wyświetlaczy elektronicznych. Głównym projektem realizowanym przez spółkę zależną jest BENEFIT TV dedykowana obiektom sportowym na terenie całego kraju. – Realizowany przez Benefit Multimedia projekt to nowość na polskim rynku usług dedykowanych branży fitness, jak również nowa, atrakcyjna oferta na rynku reklamowym. Z programów emitowanych za pośrednictwem BENEFIT TV widzowie będą mogli dowiedzieć się m.in. jak dbać o własne zdrowie, jak zintensyfikować program ćwiczeń, aby osiągnąć lepsze rezultaty, czy też w jaki sposób zdrowo się odżywiać. Dostępne na platformie programy dotyczyć będą również podróży, sportów ekstremalnych, jak i najnowszych trendów w modzie – informuje Rafał Tyborowski, Prezes spółki Benefit Multimedia.