"Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w sierpniu na poziomie nieco niższym od odnotowanego przed miesiącem oraz przed rokiem" - napisano w komunikacie.

"W sierpniu na niewielkie pogorszenie wskaźnika syntetycznego w stosunku do lipca wpływa nieznaczny spadek jego składowych w przemyśle i usługach przy utrzymaniu się wartości zbliżonych do odnotowanych w ubiegłym miesiącu w budownictwie i handlu. Wartość wskaźnika dla handlu pozostaje bez zmian także w porównaniu z analogicznym miesiącem sprzed roku. Pozostałe składowe wskaźnika uległy obniżeniu w stosunku do sierpnia 2011 r., w największym stopniu w budownictwie" - dodano.

"Odnotowano spadek w zakresie ocen prognostycznych, a wzrost - w zakresie diagnostycznych - zarówno w porównaniu do ocen sprzed miesiąca jak i sprzed roku" - napisano.

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI) opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem. Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadaptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej, wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.