Rentowności polskiego długu pozostają stabilne. Warto ponadto odnotować spadek rentowności 2-letnich obligacji do poziomu 4,12%.

Zgodnie z oczekiwaniami publikacja zapisków z sierpniowego posiedzenia FOMC znalazła odzwierciedlenie zarówno na szerokim rynku jak i na notowaniach złotego. Inwestorzy pozytywnie odnieśli się do "gołębiego tonu” protokołu sugerującego, iż FED może wkrótce zainicjować trzecią rundę luzowania ilościowego, jeśli sytuacja gospodarki USA znacznie się nie poprawi. Na rynkach w kilka minut po publikacji o godz. 20:00 przetoczyła się fala entuzjazmu wyrażona w wzrostach eurodolara (ponad 0,4%).

Inwestorzy nabywali ryzykowne aktywa (w tym złotego) zarówno w końcówce sesji amerykańskiej jak i większości obrotu w Azji. Reakcja na złotym nie była, aż tak dynamiczna jak na rynku EUR/USD głównie z uwagi na niską aktywność rynku krajowego w okresie wakacyjnym. Polska waluta pozostała względnie neutralna reagując w sposób „proporcjonalny” do zdarzeń na eurodolarze: o ile złoty znacząco nie zmienił swojej wartości wobec euro, to względem amerykańskiego dolara wyznaczył nowe ponad 3-miesieczne maksima (aktualne minima na parze USD/PLN to 3,2384 PLN – system Reutera)

W trakcie dzisiejszej sesji w kraju zaplanowana została publikacja (godz. 14:00) zapisek z ostatniego lipcowego posiedzenia RPP. Protokół z dyskusji powinien wskazać na ile realnie, w świetle mieszanych danych z polskiej gospodarki, przedstawia się scenariusz obniżenia stopy procentowej w kolejnych miesiącach. Zakładamy, iż Rada pozostawi stopy na aktualnym poziomie (4,75%), aż do końca roku, decydując się na pierwszą obniżkę dopiero w I kw. 2013r. Mało prawdopodobnym jest, aby dzisiejsza publikacja stanowiła znaczący impuls dla „wakacyjnego” handlu na złotym, jednak będzie ona niezwykle istotna z punktu widzenia fundamentalnego.

Podczas dzisiejszego obrotu złoty w ograniczonym zakresie podatny będzie na impulsy płynące z szerokiego rynku, na którym inwestorzy wyczekują już publikacji przemysłowych indeksów PMI dla gospodarek Strefy Euro. Ponadto warto zwrócić uwagę na aktualnie trwające rozmowy euro-decydentów (dzisiaj Merkel – Hollande). Od początku tygodnia inwestorzy „grali” głównie pod FOMC, niejako spychając na drugi plan powracające problemy związane z Grecją.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza publikacja protokołu FOMC znalazła jedynie wytłumioną reakcję na notowaniach złotego wskazując, iż najprawdopodobniej będziemy w dalszym ciągu świadkami niskiej aktywności rynku w trakcie kolejnych tygodni. Z technicznego punktu widzenia polska waluta pozostaje wewnątrz 5-groszowej konsolidacji na notowaniach EUR/PLN, gdzie nawet wczorajsza, dynamiczna zwyżka kwotowań eurodolara doprowadziła jedynie do 1,5 groszowego umocnienia złotego.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

Użyte w raporcie wykresy są integralną częścią platformy BOSSA FX, dostępnej dla Klientów Domu Maklerskiego DM BOŚ S.A. po podpisaniu stosownych umów o założenie rachunku inwestycyjnego. Więcej informacji na stronach www.bossafx.pl.