Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 29,6 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w sierpniu 19,1 pkt i był wyższy o 3,0 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 3,3 pkt do 28,0 pkt.

"Ocena sytuacji na rynku depozytów złotowych jest zróżnicowana. Po lipcowych spadkach zanotowano poprawę na rynku depozytów terminowych. Depozyty bieżące pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca. W najbliższym czasie przewiduje się poprawę zarówno na rynku depozytów złotowych bieżących, jak i terminowych" - głosi raport.

TNS Polska podał, że na rynku depozytów walutowych odnotowano wzrost dla depozytów terminowych oraz brak zmian na rynku depozytów bieżących. Bankowcy przewidują wzrost depozytów bieżących oraz stabilizację na rynku terminowych depozytów walutowych. "Na rynku kredytów złotowych zanotowano nieznaczne pogorszenie koniunktury. Słabsza ocena dotyczyła przede wszystkim kredytów dla osób indywidualnych. Prognozy dotyczącego tego obszaru wskazują na spadki w najbliższym czasie" - czytamy dalej.

"Pogorszyła się ocena zmian na rynku kredytów konsumenckich, kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych, a także kredytów dewizowych. Nieznacznej poprawie uległa natomiast ocena kredytów do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane są spadki na wszystkich rynkach kredytowych" - podano także.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował wzrost o 2,3 do 25,5 pkt, podał TNS Polska. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 2 a 20 sierpnia. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.