"Będę za tym, żeby część zysku przeznaczana na wypłatę dywidendy była wyższa niż do tej pory" - powiedział prezes i główny akcjonariusz Action Piotr Bieliński na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami.

Bieliński nie powiedział, jaką dywidendę z zysku za 2012 r. mogłaby wypłacić firma, ale ocenił, że stopa dywidendy na poziomie 10% byłaby "zadowalająca". W kwietniu zwyczajne walne zgromadzenie Action zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,84 zł na akcję z zysku za 2011 r. Oznaczało to przeznaczenie na ten cel 13,78 mln zł z jednostkowego zysku, który wyniósł 34,40 mln zł. Stopa dywidendy wyniosła 4,6%.

Action miało 20,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 17,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1539,91 mln zł wobec 1112,16 mln zł rok wcześniej.