Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 94,62 mln USD wobec 70,20 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 584,42 mln USD wobec 471,27 mln USD rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. r.obr. 2011/2012 (1 lipca 2011 - 30 czerwca 2012) spółka miała 213,81 mln USD skonsolidowanego zysku netto wobec 226,27 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2169,25 mln USD wobec 1899,12 mln USD.