Dane z USA (dochody i wydatki konsumentów, oraz cotygodniowe bezrobocie), które poznaliśmy o godz. 14:30 nie dały ku temu argumentów. Ruch EUR/USD poniżej 1,25 można zatem przypisać spekulacjom rynku nt. jutrzejszego wystąpienia szefa FED, a także temu, co zaprezentuje w przyszłym tygodniu szef ECB.

Rynek zwyczajnie zaczyna wątpić w to, czy banki centralne będą w stanie rzeczywiście zapobiec poważniejszemu spowolnieniu globalnej gospodarki, które to ryzyko staje się coraz bardziej widoczne. Dzisiaj poznaliśmy kolejne słabe dane ze strefy euro (wskaźniki nastrojów gospodarczych w sierpniu), tymczasem to na czym zdaje się koncentrować obecnie ECB to kwestia wdrożenia mechanizmów stabilizujących rynek długu, a nie pomysły, co zrobić aby zapobiec dalszemu wchodzeniu strefy euro w recesję. Te obawy zaczynają być coraz bardziej widoczne na rynkach akcji, ściągając notowania indeksów w dół, a wraz za nimi podwyższając globalne ryzyko inwestycyjne, co wspiera dolara.

Z technicznego punktu widzenia ryzyko utworzenia formacji podwójnego szczytu na EUR/USD wyraźnie wzrosło. Niemniej dopiero wyraźne złamanie strefy 1,2490-1,2500 otworzy drogę do spadku w stronę 1,2464 i dalej w okolice dolnego ograniczenia kanału wzrostowego na 1,24. Dopóki do tego nie dojdzie, nadal należy zakładać możliwość złamania ubiegłotygodniowego szczytu na 1,2588.

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.