Składka przypisana brutto wzrosła w II kw. do 194,33 mln zł wobec 168,24 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka w raporcie. W całym półroczu zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej spadł do 63,89 mln zł wobec 84,39 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto wyniosła 388,1 mln zł w I półr. wobec 323,03 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu b.r. wpływ na wynik spółek Europy miało także spowolnienie akcji kredytowania hipotecznego w bankach, w szczególności wynikające z ograniczenia lub wstrzymania udzielania kredytów mieszkaniowych w walutach, oraz wdrożenie nowych regulacji, ograniczających ich sprzedaż. W I półroczu b.r. zarówno liczba, jak i wartość udzielonych kredytów zmalała o około 20 proc. w stosunku do tego samego okresu minionego roku"- podano w komunikacie.

TU Europa podała także, że pierwsza połowa 2012 r. to wyjątkowo trudny okres również dla branży turystycznej, czego efektem były upadki biur podróży. Konsekwencje tych zdarzeń znalazły odzwierciedlenie w wynikach TU Europa.

Spółka majątkowa Europy w pierwszych sześciu miesiącach 2012 r. zebrała niemal 157,6 mln zł składki (wg PSR i MSR), a wynik netto wyniósł 33,5 mln zł. TU na Życie Europa wypracowało ponad 827 mln zł przypisu, liczonego wg PSR, natomiast wg MSR było to 168,8 mln zł, osiągając przy tym ponad 29 mln zł zysku.

Spółka zależna Open Life w tym czasie zanotowała sprzedaż w wysokości 1,7 mld. zł (wg PSR).

„Siłą napędową wzrostu sprzedaży były produkty o charakterze inwestycyjnym, które w TU na Życie Europa stanowią ponad 2/3 składki przypisanej brutto, a w Open Life przyniosły aż 1,7 mld. zł przypisu"- podała spółka w komunikacie.

Największy udział w osiągniętym przypisie mają produkty ubezpieczenia na życie, z których spółka życiowa zebrała składki w wysokości 139,4 mln zł wobec 87,55 mln zł rok wcześniej. Spółka majątkowa odnotowała natomiast największe wzrosty sprzedaży w ubezpieczeniach dla sektora MSP, z których przypis zwiększył się o ponad 90% (wg PSR) w skali roku.

„Wzrost ten wynika z dynamicznego rozwoju oferty TU Europa w tym zakresie. Częściowo związany jest również z rosnącym zainteresowaniem banków obsługą firm mikro i MSP. To z kolei pozwala intensywnie rozwijać sprzedaż ubezpieczeń oferowanych wraz z produktami dla MSP"- podano w komunikacie.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto wzrosły do 23,03 mln zł wobec 4,55 mln zł rok wcześniej.

„Największy wpływ na wzrost wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez grupę w I półroczu 2012 roku miały zmiany na rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych. Wartość odszkodowań wypłaconych brutto zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 21 283 tys. zł, natomiast zmiana rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wyniosła w I półroczu 2012 roku 4 776 tys. zł, podczas gdy w I półroczu 2011 roku wyniosła 46 549 tys. zł w związku z nadwyżką rezerw rozwiązanych nad zawiązanymi"- podano także.

W czerwcu została sfinalizowana transakcja przejęcia Grupy Ubezpieczeniowej Europa przez Talanx i Meiji Yasuda. Główni akcjonariusze Europy to obecnie: Talanx (50% + 1 akcja), Meiji Yasuda (33,46%) i Getin Holding (16,54%).