Mostostal Warszawa

Pierwsza połowa 2012 r. przyniosła spółce Mostostal Warszawa straty.>>>>   

Arctic Paper

Spółka Arctic Paper miała 8,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2012 roku wobec 41,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Cinema City

Kina z sieci zarządzanej przez Cinema City International (CCI) sprzedały w I połowie 2012 r. 16,1 mln biletów, co oznacza spadek o 4,9% r/r, podała spółka w raporcie.>>>>  

Boryszew

Grupa przemysłowa Boryszew miała 22,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 51,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Synthos

Spółka chemiczna Synthos miała 351,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 403,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Amica

Producent AGD Amica miała 12,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 0,10 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kofola

Producent napojów Kofola miała 14,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 8,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Kogeneracja

Spółka Kogeneracja miała 73,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 84,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kopex

Producent maszyn górniczych Kopex miał 8,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 54,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Famur

Spółka Famur miała 131,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 52,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ATM Grupa

Spółka ATM Grupa, producent filmów i programów telewizyjnych, miała 0,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Atlas Estates

Spółka deweloperska Atlas Estates Ltd miała 5,26 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 6,83 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Emperia

Spółka handlowa Emperia Holding może przeznaczyć cały tegoroczny zysk na dywidendę dla akcjonariuszy, poinformował prezes Artur Kawa, podtrzymując swoją niedawną deklarację w tej sprawie.>>>>  

Spółka Emperia Holding miała 36,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Spólka handlowa Emperia Holding chce zwołać w połowie października nadzwyczajne walne, które ma zdecydować o skupie akcji własnych, poinformował prezes Artur Kawa. "Spółka ma dużo wolnych środków i spodziewam się, że cała ta kwota będzie dyskutowana pod kątem buy-back" - powiedział Kawa podczas konferencji prasowej. Dodał, że w gotówce spółka posiada ok. 200 mln zł, zaś dodatkowo ok. 150 mln zł znajduje się na lokatach. Nie podał jednak, jaką kwotę dokładnie akcjonariusze mogą przeznaczyć na skup akcji.

Agroton

Producent rolniczy działający na Ukrainie - Agroton Public Limited miała 30,49 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 34,19 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Agrowill

Litewska spółka rolnicza AB Agrowill Group miała 2,62 mln LTL skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 0,63 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Orco

Spółka deweloperska Orco Property Group miała 7,00 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 7,50 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Sadovaya Group

Producent węgla działający na Ukrainie, Sadovaya Group SA, miał 2,45 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 7,86 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

AmRest Holdings

Operator restauracji AmRest Holdings miał 18,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 18,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Ciech

Spółka chemiczna Ciech miała 337,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

ATM Grupa

Spółka ATM Grupa, producent filmów i programów telewizyjnych, miała 0,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Budimex

Oferta konsorcjum firmy budowlanej Budimex została wybrana w postępowaniu na budowę Centrum Spotkania Kultur, modernizację Teatru Muzycznego oraz Filharmonii, a także budowę pl. Teatralnego w Lublinie o wartości 163,69 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. "Budimex otrzymał pismo informujące o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu (lider) i Ferrovial Agroman (partner) przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na zrealizowaniu odrębnych zadań inwestycyjnych pn. 'Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie' i 'Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie' oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w celu realizacji inwestycji 'budowa Placu Teatralnego w Lublinie'. Wartość oferty: 163 694 718,32 złotych netto. Termin zakończenia robót: 30.06.2015" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum z udziałem Budimeksu (jako lidera z 50,4% udziału) podpisało z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH w Białymstoku umowę na zaprojektowanie i budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, podała spółka w komunikacie. Wartość kotnraktu to 332,96 mln zł netto.
"Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót: 31.12.2015 r." - głosi komunikat. W skład konsorcjum wchodzą także: Keppel Seghers Belgium N.V i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA.

Boryszew

Grupa przemysłowa Boryszew, która zakończyła I połowę roku z zyskiem netto na poziomie 59,86 mln zł, podtrzymuje prognozę zakładającą na koniec roku wynik w wysokości 218 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szeligi. "Prognoza obejmuje zdarzenia jednorazowe, które są zakładane przede wszystkim w II połowie roku" - powiedział Szeliga dziennikarzom. Podkreślił, że nie widzi obecnie powodów do weryfikacji prognozy. Boryszew prognozuje wypracowanie 218 mln zł zysku netto w 2012 roku wobec 197 mln zł zysku zanotowanego w 2011 roku. Wynik na działalności operacyjnej ma wynieść 318 mln zł wobec 253 mln zł w ub. r., a EBITDA ma osiągnąć 424 mln zł wobec 351 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 4.791 mln zł wobec 4.333 mln zł rok wcześniej.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal w przyszłym tygodniu przedstawi plan podniesienia kapitału o ok. 400-600 mln zł, poinformował dziennik "Puls Biznesu". Z jego informacji wynika, że zdecydowana większość emisji będzie konwersją długów na akcje, a niewielki pakiet akcji będzie skierowany do inwestorów finansowych. "Puls Biznesu" ocenia, że oddłużona, wyczyszczona ze strat, ale nadal notowana z dużym dyskontem spółka może przystąpić do rozmów o powiązaniu kapitałowym z ewentualnym inwestorem. Wśród zainteresowanych wymienia się rosyjski VIS Construction Group, NDI, a także Romana Karkosika. "NDI i Romana Karkosika traktujemy jako typowych łowców okazji. Wśród wierzycieli panuje przekonanie, że obydwaj inwestorzy są blisko 5% w akcjonariacie i chcą po prostu zarobić na akcjach" - powiedział rozmówca "Pulsu Biznesu", powiązany z wierzycielami Polimeksu.