W rekomendacji przyjęto cenę akcji z 7 września w wysokości 3.230 zł. We wtorek po godz. 10.40 za akcję spółki płacono 3.181 zł, co oznacza spadek o 0,59% wobec ostatniego zamknięcia.

"Spodziewamy się, że LPP będzie nadal szybko, w dwucyfrowym tempie rosnąć w 2013 r., na bazie rozwoju sieci detalicznej w regionie CEE i w Rosji. Obecnie nie widzimy dużego zagrożenia dla marż LPP ze strony wahań kursów walutowych" - czytamy w raporcie.